Bilimsel Program

Search Arama kutusundan isim soyisim yada bildiri Id niz ile arama yapabirsiniz...
Tarih Salon Id Bildiri Başlığı Sunucu Yazarlar
21.06.2021 12:00 SALON 1 20211005 ERTELEME VE MÜKEMMELİYETÇİLİK: MÜKEMMELİYETÇİLİK ERTELEMEYE YOL AÇAR MI? Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH SÜRÜCÜ Research Assist FATMA KÜRKER, Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH SÜRÜCÜ
21.06.2021 12:10 SALON 1 20211013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE CAN SIKINTISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Graduate Student RABİA ZAFER Graduate Student RABİA ZAFER, Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER BALTACI
21.06.2021 12:20 SALON 1 20211017 PANİK BOZUKLUĞU TANISI OLAN YETİŞKİN BİREYLERDE BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN Student ECE PINAR, Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN
21.06.2021 12:30 SALON 1 20211007 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PHUBBİNG (SOSYOTELİZM) İLE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİARASINDAKİ İLİŞKİDE AKADEMİK ÖZYETERLİĞİN ARACI ROLÜ Assoc. Prof. Dr İZZET PARMAKSIZ Assoc. Prof. Dr İZZET PARMAKSIZ
21.06.2021 13:00 SALON 1 20211001 SES DEĞİŞİMİ DÖNEMİNDE SES HİJYENİ EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN
21.06.2021 13:10 SALON 1 20211009 MİNYATÜR SANATI VE İLLÜSTRASYON İLİŞKİSİ Instructor ZAHİDE ŞAHİN KUBAT Instructor ZAHİDE ŞAHİN KUBAT
21.06.2021 13:20 SALON 1 20211000 SES EĞİTİMİNDE İMGELEME Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN
21.06.2021 14:00 SALON 1 20211029 SOLVING AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE PROBLEMS WITH LAND CONSOLIDATION IN KONYA KARATAY Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUTLAR YAYLALI Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUTLAR YAYLALI, Student MELTEM AY
21.06.2021 14:10 SALON 1 20211034 EFFECTS OF BARN MANURE BIOCHAR ON SOME SOIL PROPERTIES AND YIELD OF MAIZE PLANT Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ, Dr. HAMZA NEGİŞ, Prof. Dr. CEVDET ŞEKER
21.06.2021 14:20 SALON 1 20211030 IRRIGATION HABITS IN OLIVE GROWING IN MANISA PROVINCE, AKHİSAR AND SARUHANLI DISTRICTS Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUTLAR YAYLALI Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUTLAR YAYLALI, Student AHMET TOLGA DURAMAZ
21.06.2021 14:30 SALON 1 20211035 THE EFFECTS OF DROUGHT AND PREVENTATION Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUTLAR YAYLALI
21.06.2021 15:00 SALON 1 20211016 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HOMOFOBİ DÜZEYİ İLE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN Student ÇAĞRI EMREM, Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN
21.06.2021 15:10 SALON 1 20211018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor ADEM ARSLAN Instructor UĞUR SARUHAN, Instructor YEŞİM SARUHAN, Instructor ADEM ARSLAN
21.06.2021 15:20 SALON 1 20211026 GRUP LİDERLİĞİ EĞİTİMİNDE YENİ DENEYİMLER: ÇEVRİMİÇİ GRUP YÖNETMEK Assoc. Prof. Dr GÜLFEM ÇAKIR ÇELEBİ Assoc. Prof. Dr GÜLFEM ÇAKIR ÇELEBİ, Research Assist MELİKE KOÇYİĞİT
21.06.2021 15:30 SALON 1 20211020 EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLARIN DURUM KARŞISINDAKİ TEPKİLERİ VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Instructor CANAN KELEŞ ERTÜRK Instructor CANAN KELEŞ ERTÜRK, Dr. BEDİA YILDIRIM, Instructor ÖZLEM DEMİREL, Assoc. Prof. Dr MUSTAFA USLU
21.06.2021 16:00 SALON 1 20211002 DORAK MEZAR BULUNTULARININ ANADOLU TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE GERÇEKLİĞİ KONUSUNDAKİ TARTIŞMALAR Assoc. Prof. Dr KAMİL DOĞANCI Assoc. Prof. Dr KAMİL DOĞANCI
21.06.2021 16:10 SALON 1 20211015 NİĞDE İLİNİN KAMP VE TREKKİNG FAALİYETLERİ İÇİN UYGUNLUK ANALİZİ Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN
21.06.2021 16:20 SALON 1 20211011 ROMA’NIN KUZEYDOĞU AVRUPA POLİTİKASINDA REN NEHRİ’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ Assoc. Prof. Dr KAMİL DOĞANCI Assoc. Prof. Dr KAMİL DOĞANCI
21.06.2021 16:30 SALON 1 20211014 ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NİĞDE ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN
21.06.2021 17:00 SALON 1 20211032 THE EFFECT OF CBT-BASED ON-LİNE GROUP COUNSELİNG ON COGNİTİVE FLEXİBİLİTY, HOPE AND WELL-BEİNG Instructor SEVAL APAYDIN Instructor SEVAL APAYDIN, Assoc. Prof. Dr ARZU TAŞDELEN-KARÇKAY
21.06.2021 17:10 SALON 1 20211022 ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNDE ÖZ ŞEFKAT, UMUT VE YAŞAM DOYUMU Assoc. Prof. Dr TUĞBA SARI Assoc. Prof. Dr TUĞBA SARI, Prof. Dr. EMİNE ERATAY
21.06.2021 17:20 SALON 1 20211023 CURRENT STATE OF THE MULTİCULTURAL AND INCLUSİVE COUNSELİNG COMPETENCİES OF SCHOOL COUNSELORS İN TURKEY Research Assist DİLARA ÖZEL Research Assist DİLARA ÖZEL, Dr. Öğr. Üyesi EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ
21.06.2021 17:30 SALON 1 20211021 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Student MERVE NUR BAYIR Student MERVE NUR BAYIR, Student DENİZ ONMUŞ
21.06.2021 12:00 SALON 2 20211046 AZERBAYCAN TOPLUMUNUN GELİŞİMİ VE EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISAL, İŞLEVSEL VE YÖNETİM REFORMLERİN GEREKLİLİĞİ: SİSTEMATİK ANALİZ Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA Dr. SEVİNC ALİYEVA, Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA, Dr. RECEP SAĞIROĞLU
21.06.2021 12:10 SALON 2 20211043 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN BİR İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİSİNİN FARK EDİLME VE YÖNLENDİRİLME SÜRECİNİN İNCELENMESİ Student ESRA OVALİ OVALİ Student ESRA OVALİ OVALİ, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD
21.06.2021 12:20 SALON 2 20211047 "ÇOCUKLARIN KİŞİLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SOSYAL EŞİTSİZLİĞİN ROLÜ (AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ÖRNEĞİNDE)" Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA
21.06.2021 12:30 SALON 2 20211028 NİÇİN OKUMUYORUZ? SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Assoc. Prof. Dr RUHAN KARADAĞ YILMAZ Assoc. Prof. Dr RUHAN KARADAĞ YILMAZ
21.06.2021 13:00 SALON 2 20211004 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRK FİLMLERİ AFİŞLERİNİN DENGE TASARIM İLKESİNE GÖRE İNCELENMESİ Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
21.06.2021 13:10 SALON 2 20211045 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ İŞBİRLİKÇİ ARAÇLAR Instructor Dr. KERİM SARIGÜL Instructor Dr. KERİM SARIGÜL
21.06.2021 13:20 SALON 2 20211027 “FERUDUN ORAL VE MAVİSEL YENER HİKÂYELERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ” Graduate Student SEDA DENİZKUŞU ÇETİNKAYA Graduate Student SEDA DENİZKUŞU ÇETİNKAYA, Assoc. Prof. TURAN TEMUR
21.06.2021 13:30 SALON 2 20211049 YAZMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE EL GÖZ KOORDİNASYON BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK ÜZERE GELİŞTİRİLEN KİNECT TEMELLİ PİLOT BİR UYGULAMA Dr. Öğr. Üyesi KÜRŞAT ÖĞÜLMÜŞ Dr. Öğr. Üyesi KÜRŞAT ÖĞÜLMÜŞ
21.06.2021 14:00 SALON 2 20211012 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. GİZEM YILDIZ Dr. GİZEM YILDIZ, Assoc. Prof. Dr MUHAMMET RECEP OKUR
21.06.2021 14:10 SALON 2 20211033 EXAMINING PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Expert ZEYNEP AYÇA TERZİOĞLU Expert ZEYNEP AYÇA TERZİOĞLU, Assoc. Prof. S. GÜLFEM ÇAKIR ÇELEBİ
21.06.2021 14:20 SALON 2 20211019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor ADEM ARSLAN Instructor UĞUR SARUHAN, Instructor ADEM ARSLAN, Instructor YEŞİM SARUHAN
21.06.2021 15:00 SALON 2 20211008 ŞEHİRLERİN TANITIMINDA İNFOGRAFİK KULLANIMI (İSTANBUL ÖRNEĞİ) Instructor ZAHİDE ŞAHİN KUBAT Instructor ZAHİDE ŞAHİN KUBAT
21.06.2021 15:10 SALON 2 20211044 KÜÇÜKMUHSİNE KÖYÜ’NÜN (KONYA) EKOTURİZM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Graduate Student ABDULKERİM AYHAN Assoc. Prof. Dr ABDURRAHMAN DİNÇ, Graduate Student ABDULKERİM AYHAN
21.06.2021 15:20 SALON 2 20211003 WEB ARAYÜZ TASARIMINDA IZGARA KULLANIMI Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
21.06.2021 16:00 SALON 2 20211038 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Graduate Student FEYZA EKİCİ Graduate Student FEYZA EKİCİ, Assoc. Prof. Dr KEMAL İZCİ
21.06.2021 16:10 SALON 2 20211010 METHODOLOGİCAL APPROACHES TO BİAS REDUCTİON İN SMALL SCALE QUASİ- AND WEAK-EXPERİMENTAL DESİGNS: BEYOND INDEPENDENT AND DEPENDENT T-TESTS METİN BULUS METİN BULUS
21.06.2021 16:20 SALON 2 20211039 TÜRKİYE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN STEM ODAKLI ÇALIŞMALARIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOYUTU: BETİMSEL BİR İÇERİK ANALİZİ Graduate Student FEYZA EKİCİ Graduate Student FEYZA EKİCİ, Assoc. Prof. Dr KEMAL İZCİ
21.06.2021 17:00 SALON 2 20211041 INCLUSİON OF UNİVERSİTY STUDENTS WİTH SPECİAL NEEDS İN SOCİAL ENVİRONMENT Research Assist TUĞÇE MERVE SAĞIR Prof. Dr. SAFİYE SUNAY YILDIRIM DOĞRU, Research Assist TUĞÇE MERVE SAĞIR, PHD Student GÜLSER VARDARCI KAÇAR, PHD Student UMUT HAYDAR COŞKUN
21.06.2021 17:10 SALON 2 20211037 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME BECERİLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖZÜYLE İNCELENMESİ Graduate Student TALİP DADAK Graduate Student TALİP DADAK, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD
21.06.2021 17:20 SALON 2 20211042 EFFİCİENCY OF TEACHİNG SYNONYMS FROM ACADEMİC SKİLLS İN TURKİSH LESSON WİTH THE SİMULTANEOUS PROMPTİNG METHOD TO A CHİLD WİTH AUTİSM SPECTRUM DİSORDER Graduate Student SEVGİ AYDIN BOZ Graduate Student SEVGİ AYDIN BOZ, Prof. Dr. SUNAY YILDIRIM DOĞRU
21.06.2021 17:30 SALON 2 20211031 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE SOSYAL YETKİNLİK VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Teacher TUBA EĞİN IŞIK Prof. Dr. EMEL ARSLAN, Teacher TUBA EĞİN IŞIK

CONGRESS DATE

21 - 23 Haziran 2021

CONGRESS VENNUE

Çevrimiçi Kongre

MAIL ADRESS

info@incescongress.com